לדף הבית חזרה לשער ראשית חכמה צור קשר
השיעור לעילוי נשמת שמחה [לורט] בת יעקב [ז'ק] ז"ל
שיעור בספר ראשית חכמה לתרומות ח"ן בנק הדואר 20033243  מקורות
 
משך זמן השיעור - 30:51 דקות מגיד השיעור הרב נ. צחור
הוקלט בביה"ד אור שלום הורדת השיעור בגרסת MP3 לחץ כאן
נתקלת בבעיה? דווח לנו ל הזכויות שמורות לבית המדרש אור שלום
ואם כן הנכבד יקרא מצד שם ידו"ד מהטעם שפירשתי לעיל והנורא מצד שם אלהים כי רוב יראה היא מהדין, והיינו אומר (דברים כח, יט), הנכבד והנורא הזה את ה' אלהיך, כי ידו"ד נכבד מצד החסד אלהיך מצד הדין. ובזה נבין פסוק (שם ה, לח), וידעת היום והשבות אל לבבך כי ידו"ד הוא האלהים בשמים ממעל וגו', והענין כי אין שלמות החסד אלא בהיותו כלול מהדין, ואין שלמות לדין אלא עם הרחמים, והיינו כי ידו"ד שהוא בעל החסד והרחמים הוא האלהים כלול מהדין, וכן האלהים הוא ידו"ד, ואופן כיצד ימצא אלהים בידו"ד פירשו בתיקונים (תקו"ז עג, ב), כי ידו"ד במילואו יו"ד ה"א וא"ו ה"א עולה מ"ה, וכאשר נמצא אותיות אלו "מם הא" עולה כמנין אלהים, ומפני היות שם ידו"ד כלול מאלהים לכן כל מעשה בראשית הנפעל בל"ב נתיבות היה על ידי שני שמות אלו כאחד, והיינו כאומרו כי ידו"ד הוא האלהים בשמים ממעל, ירצה כי השמים ממעל והארץ מתחת הכל נברא על ידי ואין עוד: ואופן איך ימשך מזה היראה לאדם, הענין כי ואופן מה שפירשנו לעיל בפרק קמא בשם רבי שמעון בן יוחאי עליו השלום, שעיקר היראה לירא את השם בגין דאיהו רב ושליט עקרא ושרשא דכל עלמין וכלא קמיה כלא חשיבי, כל זה גילתה תורתנו הקדושה במלותיה הקצרות באומרו הנכבד והנורא, ובהנכבד יורה דאיהו רב ושליט עקרא ושרשא דכל עלמין, כי על ידי ל"ב נתיבות גדולתו וממשלתו מתגלה אל התחתונים, וכן בזה הוא עקרא ושרשא דכל עלמין, כי על ידי הל"ב נתיבות החיים מתפשטים לכל התחתונים. ועל ידי שם ידו"ד החיים מתפשטים בכל הנמצאים שעל ידו נבראו, על דרך שהוא רב ושליט, נמצא שהוא עקרא ושרשא דכל עלמין. והנורא הוא כלא קמיה כלא חשיבי. ומה שפי' שם בסוף פ"ק בענין זה הוא היראה מחמת הדין, שכאשר ייטיב עמו הקב"ה והוא עובר על רצונו, צריך לירא כי המלך אף על פי שכעת אינו מראה לו פנים זועפות מכל מקום נפרעין ממנו אחר כך, והיינו אלהיך, על דרך שפירש בזוהר פרשת בשלח (ס) ועוד אאריך בזה בעזרת ה'.
***