יהי"ר שזכות רבותינו מקאמרנא זיע"א יעמוד לנו ולכל ישראל אכי"ר
  דף הבית               לתרומות - בנק הדואר ח"ן  20033243                     צור קשר                
Homepage Israel Postal Bank Donate 20033243 Contact Us
השיעורים באתר לע"נ חיילי צה"ל שמסרו נפשם על קידוש ה'
חזרה לשער ראשית חכמה השיעור לעילוי נשמת הרב משה כהן ז"ל
שער היראה פרק שלישי שיעור ל"ב [וידאו] מקורות
 
משך זמן השיעור - 27:25 דקות מגיד השיעור הרב נ. צחור
הוקלט בביה"ד אור שלום הורדת השיעור בגרסת MP3 לחץ כאן
נתקלת בבעיה? דווח לנו כל הזכויות שמורות לבית המדרש אור שלום

השיעור לעילוי נשמת הרב אברהם דב בן הרב נפתלי חיים ז"ל

ועד"ה היראה שהיא בלבד, נודע מה שפירשו בתיקונים (תקו"ז כד, א) שלב סתם הוא הלב מבין הלב יודע וכו', והיינו דחילו עאל בלביה שהוא סוד ה"י מאלהים, והיראה סתם שהיא כוללת על לא תעשה, היא הירא ההתחתונה זהו הנראה לענ"ד. ולענין כפל הפסוק באומרו האותי לא תיראו נאם ה' אם מפני לא תחילו, פירוש האותי לא תיראו מצד עצמותי שאני נעלם ואיני מושג אליכם, נאם ה' שהשם הזה ידו"ד נקרא הוא ית' מצד שהיוה כל ההויות והויותו שברא הם מורות על גדולתו ושהוא ית' בראם כמו שפי' בפ"ק, אם מפני לא תחילו, ירצה פני מצד פני המגלים אליכם, והוא כמשל השומע שמעת המלך או הרואה פניו, כי הרואה פניו ירא את המלך יותר וחיל יאחזהו כיולדה, והיינו אם מפני לא תחילו, ושני בחינות אלו שניהם ישנם בים ושניהם באדם, בים כבר נודע מה שפירשו ז"ל במאמרנו שהעתקנו בראש הפרק, שהקב"ה גזר עליו שלא יצא חוץ לגבולו והחול הוא גבולו, והנה גזרת המלך שגזר עליו בעת בריאת העולם היא בחינה נעלמת והים שומר צווי המלך מה שצווהו זה כמה שנים, אף על פי שעתה אין המלך מצוהו דבר, והיינו בחינת האותי לא תיראו, וכנגד אם מפני, הוא שהים רואה החול סביב לו וידע שהקב"ה שם לו גבול זה ואינו עובר