יהי"ר שזכות רבותינו מקאמרנא זיע"א יעמוד לנו ולכל ישראל אכי"ר
  דף הבית               לתרומות - בנק הדואר ח"ן  20033243                     צור קשר                
Homepage Israel Postal Bank Donate 20033243 Contact Us
השיעורים באתר לע"נ חיילי צה"ל שמסרו נפשם על קידוש ה'
חזרה לשער ראשית חכמה השיעור לזכות ורפואת יעקב נתנאל כלב חי בן דינה
שער היראה פרק רביעי שיעור מ"ב- אודיו
 
השיעור לע"נ נחום מנחם אלתר ב"ר אשר אריה זליג הברמן ז"ל
השיעור לע"נ הרב אהרון משה דוד חיים מנשה פינטוסי ז"ל
משך זמן השיעור - 34:31 דקות מגיד השיעור הרב נ. צחור
הוקלט בביה"ד אור שלום הורדת השיעור בגרסת MP3 לחץ כאן
נתקלת בבעיה? דווח לנו כל הזכויות שמורות לבית המדרש אור שלום
מקורות
ומלת טוב הוא על דרך אין למעלה מעונג, גם כן מלת טוב כולל כל טוב שימצא כל המדות, והיינו ידו"ד כללות עשר מדות באור ישר שהוא חסד ורחמים כדפירש בתיקונים (תקו"ז ה). והנה האדם מורכב מטוב ורע שהם יצר הטוב ויצר הרע, ואם האדם זוכה להכניע יצר הרע שבו גורם הכנעת הדינים והקליפות וגורם המשכת הטוב עליו, וזהו מה שאמר זכי בר נש כמדוקדק שהאדם מורכב מטוב ורע וצריך להגביר יצר הטוב על יצר הרע, ואם ח"ו עושה בהפך פוגם בשרשים העליונים, כי אין הדין נכלל תחת החסד. וזה ביארו בזוהר (זוהר פר' וארא כו) על פסוק (דברים ד, לט), וידעת היום והשבות אל לבבך, זה לשונם, תו אמר רבי אלעזר חייבין עבדין פגימותא לעילא, מאי פגימותא דשמאלא לא אתכליל בימינא דיצר רע לא אתכליל ביצר טוב בגין חובייהו דבני נשא ופגימו לא עבדי אלא לון ממש, הדא הוא דכתיב (דברים לב, ה), שחת לו לא בניו מומם, כביכול עבדי ולא עבדי, עבדי דלא יתמשך עלייהו ברכאן דלעילא, כמא דאת אמר (שם יא, יז), ועצר את השמים ולא יהיה מטר, ולא עבדי דהא שמיא נטלי לון לגרמייהו ברכאן מה דאצטריך, ולא נטלי לאמשכא לון לתתא, וודאי מומם דאינון חייבין איהו. תו "לו" בו"ו דלא אתכלילי ימינא בשמאלא בגין דלא יתמשכון ברכאן לתתאי, "לא" באל"ף דהא לא נטלי לאתמשכא לתתא, מאן גרים דא בגין דחייבין מפרישין יצר רע מיצר טוב ומתדבקן ביצר רע, עכ"ל לעניננו.