התשע"ב 
בראשית  שמות ויקרא במדבר דברים  מועדים
בראשית שמות ויקרא - החודש במדבר דברים - חזון  פסח
נח וארא צו שבת הגדול נשא ואתחנן - נחמו שבועות
לך לך בא שמיני בהעלותך עקב  
וירא בשלח תזריע - מצרע שלח לך ראה  
חיי שרה יתרו אחרי - קדושים קרח שפטים  
תלדות משפטים אמור חקת כי תצא  
ויצא תרומה בהר בלק כי תבא  
וישלח תצוה  זכור בחקותי פנחס נצבים- ר"ה  
וישב כי תישא   מטות - מסעי וילך  
מקץ - חנוכה ויקהל פקודי     האזינו  
ויגש        
ויחי        
התשע"ג
בראשית  שמות ויקרא במדבר דברים  מועדים
בראשית שמות ויקרא במדבר   ראש השנה
נח וארא צו נשא   יום כיפור
לך לך בא שמיני בהעלותך   סוכות
וירא בשלח תזריע-מצרע שלח לך   שבועות
חיי שרה יתרו אחרי - קדושים קרח    
תולדות משפטים - שקלים אמור חקת    
ויצא תרומה בהר בחוקתי בלק    
וישלח תצוה - פורים   פנחס    
וישב כי תישא        
מקץ - חנכה          
ויגש          
ויחי    
התשע"ד
בראשית  שמות ויקרא במדבר דברים  מועדים