שיעורים בזוהר הקדוש עם פירוש "דמשק אליעזר

     
א פתח דבר - הקדמה  - מוצאי שבת פרשת לך לך    
ב המשך ההקדמה - מוצאי שבת פרשת וירא    
ג המשך הקדמה - מוצאי שבת פרשת חיי שרה    
ד המשך הקדמה - מוצאי שבת פרשת תולדת    
ה המשך הקדמה מוצאי שבת פרשת ויצא    
ו המשך הקדמה מוצאי שבת פרשת וישלח    
ז המשך הקדמה מוצאי שבת פרשת וישב - חנוכה    
ח המשך הקדמה מוצאי שבת פרשת מקץ - חנוכה    
ט המשך הקדמה מוצאי שבת פרשת ויגש    
י המשך הקדמה מוצאי שבת פרשת ויחי    
יא המשך הקדמה מוצאי שבת פרשת שמות    
יב המשך הקדמה מוצאי שבת פרשת וארא    
יג המשך הקדמה מוצאי שבת פרשת בא    
יד המשך הקדמה מוצאי שבת פרשת בשלח    
טו המשך הקדמה מוצאי שבת פרשת יתרו    
טז המשך הקדמה מוצאי שבת פרשת משפטים - שקלים    
יז המשך הקדמה מוצאי שבת פרשת תרומה    
יח סיום הקדמת דמשק אליעזר על הזוהר    
יט מבנה העולמות בקבלה    
דמשק אליעזר על הזוהר
א פתח חזקיה שיעור ראשון    
ב מאמר השושנה - שיעור שני    
ג. מאמר השושנה - שיעור שלישי    
ד. מאמר השושנה - כוס ישועות אשא    
ה מאמר השושנה - כוס ישועות אשא המשך    
ו מאמר השושנה - המשך    
ז מאמר השושנה - המשך    
ח מאמר השושנה - סיום    
ט מאמר הניצנים - פתיחה - שיעור ראשון    
י מאמר הניצנים - המשך    
י"א מאמר הניצנים - המשך    
י"ב מאמר הניצנים - סיום    
י"ג מאמר מי ברא אלה - פתיחה    
י"ד מאמר מי ברא אלה - המשך    
ט"ו מאמר מי ברא אלה - המשך    
ט"ז מאמר מי ברא אלה - המשך    
י"ז מאמר מי ברא אלה - המשך    
יח" מאמר מי ברא אלה - סיום    
י"ט מאמר מי ברא אלה - דאליהו    
כ מאמר אמא אוזיפת לברתא    
כ"א מאמר אמא אוזיפת לברתא - המשך    
כ"ב מאמר אמא אוזיפת לברתא - סיום    
כ"ג מאמר אותיות של רב המנונא סבא    
כ"ד אעלת אות צ'    
כ"ה אעלת אות פ'    
כ"ו אעלת אות י'    
כ"ז אעלת אות ז' - סיום מאמר אותיות של רב המנונא סבא    
כ"ח מאמר חכמה דעלמא קיימא עלה    
כ"ט מאמר חכמה דעלמא - המשך          
ל מאמר חכמה דעלמא - המשך         
ל"א מאמר מחזה של רבי חייא     
ל"ב מעלת חידושי התורה                     
ל"ג אמר רבי אלעזר - מהו ובצל ידי כיסיתיך    
ל"ד סיום מאמר מהם חידושי תורה כהלכתם    
ל"ה מאמר רבי אליעזר הוה אזיל למחמי    
ל"ו אמר ההוא טייעא דהוה טעין בתרייהו    
ל"ז את שבתותי תשמורו - סוד תחום שבת    
ל"ח שיעור חזרה  ל"ו - ל"ז    
ל"ט שיעור חזרה וסיום - סוד תחום שבת [מאמר ל"ז]    
מ' ועל דא כתיב תשמורו    
מ"א אמרו ליה מאן יהב לך למיזל הכא טעין בחמרי    
מ"ב - יו"ד עבד קרבא בתרין אתוון    
מ"ג אמרו ליה אי ניחא קמי מארנא    
מ"ד הוא היכה את שני אריאל מואב    
מ"ה סיום מאמר - ואל השלשה לא בא    
מ"ו "מה רב טובך" דף ז' ע"א    
שיעורים בעץ חיים - שער הכללים
א שער הכללים פרק א'    
ב שער הכללים פרק א' - המשך    
ג שער הכללים פרק א' - סיום + תחילת פרק ב'    
ד שער הכללים פרק ב'    
ה שער הכללים פרק ג'    
ו שער הכללים פרק ד'    
ז שער הכללים - פרקים ה - ו - ז    
ח שער הכללים - פרקים ח - י"א    
ט שער הכללים פרק י"ב    
י פרק י"ג סיום שער הכללים    
עץ חיים למוהרח"ו
א שער א ענף א - היכל א' מן שבעה היכלות, והוא היכל א"ק      
ב שער א ענף א - היכל א' מן שבעה היכלות - חקירה שנייה      
ג שער א ענף ב - בענין א"ס ב"ה      
ד שער א ענף ב - והנה הצמצום הזה      
ה שער א ענף ב' -ענין חקירת המקובלים      
ו שער א ענף ב' -בחינת אור היושר      
ז שער א ענף ב' -בחינת אור היושר [המשך]      
ח שער א ענף ב' -ודע כי יש בזה - סיום ענף ב'      
ט שער א ענף ג - עוד צריכים אנו להודיעך      
י שער א' ענף ד' - אחר שכתבנו בענפים הקודמים      
י"א שער א' ענף ד' - והנה אבאר לך עתה בדרך קיצור      
י"ב שער א' ענף ד' -והנה אחר שבארנו דרושי העיגולים      

 אור עיניים חלק א' מפתחות לעולם הקבלה

שיעור ראשון - יום ג' כ"ו שבט תשס"ז

   

שיעור שני - יום ג' ב' אדר תשס"ז

   

שיעור שלישי יום ג' ט' אדר תשס"ז

   

שער הכוונות למוהרח"ו

שער הכוונות - חלק ב' - פורים - דרוש א'      
שער הכוונות - תפלת ערבית ערב פסח - טבלת הכוונות      
שער הכוונות - כוונות לילי הסדר      
שער הכוונות - כוונות הרש"ש בפסח וספירת העומר      
שער הכוונות - ספירת העומר על פי טבלת ליל הסדר      
עבודת ימי העומר על פי החסידות