ברוכים הבאים בשם ה'

הבהרה לגולשי האתר - במדור זה מצויים ספרים שהורדו מאתר היברו-בוק בהכוונת הרב ובהנחייתו
 

ספרי הרב להורדה
ספרים להורדה (PDF) - כפתור ימני בעכבר - שמירה בשם (save as)
אבות- ביאור קצר ל-48 דברים שהתורה נקנית בהם ועצות להצלחה בלימוד.
אוצרות המוסר - ח"א.
אוצרות המוסר - ח"ב.
אוצרות התורה - ח"א.
אוצרות התורה - ח"ב.
אוצרות גדולי ישראל – ח"א- הרמב"ם, מהר"ל
אוצרות גדולי ישראל – ח"ב- הגר"א, רמח"ל
אוצרות גדולי ישראל – ח"ג- הנצי"ב, רש"ר הירש, ר' צדוק הכהן מלובלין, אוצרות אמונה
אוצרות גדולי ישראל – ח"ד- המלבי"ם, ספר "הכתב והקבלה"
אוצרות רלב"ג
דרישת ציון- על אהבת ארץ ישראל ומצוות ישוב הארץ מסודר לפי פרשיות השבוע.
הדר התורה - חשיבות לימוד תורה בגימטריאות וגימטריות לפי פרשות השבוע.
כתר מלכות.
יין לבנון - של הרב נפתלי הירץ על פרקי אבות (מבוא, הערות, ומפתחות)
לקט אהבת תורה.
לקט מבואות.
לקט מהגיוני תורה חדש
לקט מפתחות לספרי סוד.
לקט פרושי אגדה - כרך א.
לקט פרושי אגדה - כרך ב.
לקט פרושי אגדה - כרך ג.
לקט פרושי אגדה - כרך ד.
לשעה ולדורות חיזוק בענייני מוסר אמונה ועוד. ח"א
לשעה ולדורות חיזוק בענייני מוסר אמונה ועוד. ח"ב
מגיד מישרים מהר"י קארו מפתחות
מלוא כל הארץ כבודו חלק א'   -  מלוא כל הארץ כבודו חלק ב'  (2 כרכים)
נפלאים מעשיך - על פלאי הקב"ה בגוף האדם
פניני הראי"ה
ציון במשפט תפדה, דברי התעוררות על לימוד תלמוד ירושלמי.
קוממיות לארצנו.
שובו אלי - הדרכה לתיקון המידות.
תיקוני זהר.
תיקונים מזהר חדש.
האתר בחסות בית המדרש אור שלום - ( c)