ברוכים הבאים בשם ה'

 

מאמרים בפרשיות השבוע

מתוך הספרים "אוצרות התורה"
          "לשעה ולדורות"

 שיחות מוסר ופירושים למסורה מסודרים לפי פרשיות השבוע והמועדים  
 מאמרים לבירור האמת התורנית בענייני השעה והדור מסודרים לפי פרשיות השבוע והמועדים
מתוך הספר "לקט אהבת תורה"  מאמרי התעוררות ללמוד תורה באהבה, בשמחה, בדבקות ולשמה ע"פ סדר פשט, דרש, רמז וסוד מסודרים לפי פרשיות השבוע כולל עשר תשובות ללועגים ומפקפקים בענין הגימטריאות
מתוך הספר "דרישת ציון"   מאמרים בעניין מצוות אהבת ארץ ישראל וישובה מסודרים לפי פרשיות השבוע.
כל הזכויות שמורות למוסדות אור שלום