משה בן יוסף ז"ל לעילוי נשמת    שמעון עופר בן מאיר ז"ל
מרת בלהה בת צפורה ז"ל הרב ציון בן אברהם ז"ל נעמי בת רבי חיים ז"ל
לחדשות מחצר הקודש לחץ כאן
תשע"א 
  סרט   תמונות
ט"ו בשבט תשע"א   
אדר תשע"א    
ניסן תשע"א     
ל"ג בעומר     
הילולת רבנו המהרי"א זיע"א     
במשא הקודש    
בקברי צדיקים בגליל     
האדמור מקאמרנא ב״איכה״ ט׳ באב תשע״א     
ריקוד בשמחת בית קאמרנא  
האדמור מקאמרנא בברכה בחופה     
האדמור מקאמרנא עם בנו הרה"צ ר' מתתיהו שליטא  
האדמור מקאמרנא מברך את הקהל לאחר החופה     
האדמור מקאמרנא בלחיים לפני המצווה טאנץ    
האדמור מקאמרנא בריקוד אחרי החופה     
האדמור מקאמרנא בריקוד עם החתן    
האדמורי''ם קאמרנא קופישטניץ שידלובצא - חנוכה    
חלוקת תעודות בכולל קול יעקב קאמרנא    
שמחת בית קאמרנא - ערלוי    
שמחת אירוסי נכד כ"ק האדמור מקאמרנא בן לבנו הרב ישראל שליט"א   P
תשע"ב 
האדמו"ר מקאמרנא על ציון אביו המהר"ש זיע"א י"ג תשרי תשע"ב  
האדמו"ר מקאמרנא שליט"א בכותך המערבי סוכות תשע"ב   P
האדמו"ר מקאמרנא בנטילת לולב ואמירת ההשענות בהוש״ר   P
חנוכה בחצר הקודש קאמרנא תשע"ב  
שמחת בית לעלוב קאמרנא רימינוב - חלק א  
שמחת בית לעלוב קאמרנא רימינוב - חלק ב  
שמחת בית לעלוב קאמרנא רימינוב-שבע ברכות  חלק א  
שמחת בית לעלוב קאמרנא רימינוב-שבע ברכות  חלק ב  
שמחת בית לעלוב קאמרנא רימינוב-מצווה טאנץ    
האדמו"ר מקאמרנא בט"ו בשבט תשע"ב P
כ״ק האדמו״ר מקאמרנא בספירת העומר  
האדמור מקאמרנא בטיש לג בעומר תשעב    
תשע"ג 
הדלקת נרות חנוכה בבית האדמו"ר שליט"א  
ברית קודש לנכד כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א בן לבנו הגה"צ רבי יהודה אריה סאפרין שליט"א ראש כולל להוראה 'קול יעקב' – קאמרנא ובעמח"ס 'מסגרת השולחן' על ספר שולחן הטהור ממהרי"א מקאמרנא זיע"א. התקיים בערב יו"ט שביעי של פסח תשע"ג בבית המדרש עטרת שלום קאמרנא.
האדמו”ר מקאמרנא השתטח על קברי הצדיקים בצפון                          
האדמו”ר מקאמרנא ערך טיש לזקינו בעל ‘היכל הברכה’                  
שמחת חתונה בחצר קאמרנא - סיון תשע"ג                                 

כל הזכויות שמורות למוסדות אור שלום