ברוכים הבאים בשם ה'

  י"ב/3 מחזור מ"ט הלכה יומית
השיעורים באתר לעילוי נשמת

אמו"ר צבי משה בן איסר יהודה הלוי ז"ל

נלב"ע ביום כ"ב ניסן התשע"ה

ת.נ.צ.ב.ה
 
אתר הכיתה בחסות מוסדות בית המדרש אור שלום