יהי"ר שזכות רבותינו מקאמרנא זיע"א יעמוד לנו ולכל ישראל אכי"ר
  דף הבית               לתרומות - בנק הדואר ח"ן  20033243                     צור קשר                
Homepage Israel Postal Bank Donate 20033243 Contact Us
השיעורים באתר לע"נ חיילי צה"ל שמסרו נפשם על קידוש ה'
חזרה לשער ראשית חכמה השיעור לעילוי נשמת הרב משה כהן ז"ל
שער היראה פרק שלישי שיעור ל"ג [וידאו] מקורות
 
משך זמן השיעור - 41:08 דקות מגיד השיעור הרב נ. צחור
הוקלט בביה"ד אור שלום הורדת השיעור בגרסת MP3 לחץ כאן
נתקלת בבעיה? דווח לנו כל הזכויות שמורות לבית המדרש אור שלום

השיעור לעילוי נשמת מרת לורט שמחה בת יעקב ז"ל


וכנגד שני בחינות אלו האמורות יש כנגדם באדם בענין התורה, כי התורה והמצות הנתונים לנו בה' חומשי תורה הוא הגבול שאנו רואים לעולם כענין החול שסביב לים והוא כפי האמת פני המלך, אלא שאין אנו רואים פני המלך ממש, אבל התורה היא חותם דיוקן המלך, אבל ראינו המלך עצמו בעת קבלת התורה כדפירשנו בפרק קמא, והיינו האותי לא תיראו, כי מן הראוי שיספיק לנו הצווי הראשון מהמלך עצמו עם הגדר ששם לנו אחר כך בענין המצות כענין הים שלא נצטווה אלא פעם אחת ועל אותו הצווי עומד באזהרתו. גם אפשר לומר כי הגבול שברא הקב"ה באדם עצמו הוא היצר הטוב, והיינו שפירשו רבותינו ז"ל שיש בלב שני חללים האחד מלא דם הוא משכן ליצר הרע והב' חלל בלא דם משכן ליצר הטוב, והנה כשגלי היצר הרע הומים לעבור על התורה, יצר הטוב עומד כנגדו ומייעצו לחזור למוטב, ואין לך רשע שלא יבאו לו הרהורי תשובה קודם שיעשה העבירה, אלא שיצרו מפתהו ואח"כ מתחרט, וכן אמרו (בספר חסידים), הרשעים מלאים חרטות, ולכן אמר הפסוק (ירמיה ה, כה), ולעם הזה היה לב סורר ומורה סרו וילכו. כי סרו מהגבול אשר בלבם שהוא היצה"ט המתרה בהם, וילכו לחוץ. והיינו מה שאמרו ז"ל בפרק קמא דבבא בתרא (טז, א), בראתי יצר הרע בראתי יצר הטוב בראתי יצר הרע בראתי תבלין כנגדו שהיא התורה: