ניתן להקדיש שיעורים לעילוי נשמות - לתרומות ח"ן בנק הדואר מספר 20033243
השיעורים בספר "ראשית חכמה" לעילוי נשמת רבקה בת שלום ז"ל נפטרה בחג הפסח ט"ו ניסן תשע"א
שער היראה פתיחה פרק ראשון שיעור א' פרק ראשון שיעור ב'
פרק ראשון שיעור ג' פרק ראשון שיעור ג' - חזרה פרק ראשון שיעור ד'
פרק ראשון שיעור ה' פרק ראשון שיעור ו' פרק ראשון שיעור ז'
פרק ראשון שיעור ח' פרק ראשון שיעור ט' פרק ראשון שיעור י'
פרק ראשון שיעור י'א פרק ראשון שיעור י'ב פרק ראשון שיעור י'ג
פרק ראשון שיעור י'ד פרק ראשון שיעור ט"ו פרק ראשון שיעור ט"ז
פרק ראשון שיעור י"ז פרק שני שיעור י"ח פרק שני שיעור י"ט
פרק שני שיעור כ'     פרק שני שיעור כ"א - פרק שני שיעור כ"ב - אודיו
פרק שני שיעור כ"ג   פרק שני שיעור כ"ד - פרק שני שיעור כ"ה  -
פרק שני שיעור כ"ו    פרק שני שיעור כ"ז    פרק שני שיעור כ"ח   
פרק שני שיעור כ"ט  פרק שלישי  שיעור ל'     אודיו פרק שלישי שיעור ל"א  אודיו
פרק שלישי שיעור ל"ב  פרק שלישי שיעור ל"ג   פרק שלישי שיעור ל"ד   אודיו
פרק שלישי שיעור ל"ה  אודיו פרק שלישי שיעור ל"ו    אודיו פרק שלישי שיעור ל"ז   אודיו
פרק רביעי שיעור ל"ח  אודיו פרק רביעי שיעור ל"ט   אודיו פרק רביעי שיעור מ'     אודיו
פרק רביעי שיעור מ"א  אודיו פרק רביעי שיעור מ"ב   אודיו פרק רביעי שיעור מ"ג   אודיו
פרק רביעי שיעור מ"ד  אודיו פרק רביעי שיעור מ"ה   אודיו פרק רביעי שיעור מ"ו   אודיו
פרק רביעי שיעור מ"ז  אודיו פרק רביעי שיעור מ"ח   אודיו פרק חמישי שיעור מ"ט  אודיו
לעת עתה השיעורים בספר ראשית חכמה הופסקו - לכשתחדשו  - יועלו בשנית
כל הזכויות שמורות למוסדות אור שלום