חזרה לדף הבית

שנת תש"ע

חומש בראשית חומש שמות חומש ויקרא חומש במדבר חומש דברים מועדים
ויחי  שמות ויקרא במדבר דברים שבועות
וארא צו נשא ואתחנן
בא שמיני בהעלותך עקב
בשלח תזריע מצורע שלח ראה
יתרו אחרי מות קדושים קרח שפטים
משפטים אמור חוקת כי תצא
תרומה בהר בחוקותי בלק כי תבוא
תצוה פנחס נצבים וילך
כי תישא מטות מסעי האזינו
ויקהל פקודי וזאת הברכה

שנת תשע"א

חומש בראשית חומש שמות חומש ויקרא חומש במדבר חומש דברים מועדים
בראשית שמות ויקרא במדבר דברים ראש השנה
נח וארא צו - זכור נשא ואתחנן סוכות  וש"ת
לך לך בא שמיני פרה בהעלותך עקב פסח
וירא בשלח תזריע החודש שלח ראה שבועות
חיי שרה יתרו מצורע קרח שפטים גלות וגאולה
תלדות משפטים אחרי מות חוקת כי תצא
ויצא תרומה קדושים בלק כי תבוא שבועות
וישלח תצוה אמור פנחס נצבים-וילך
וישב כי תישא בהר מטות
מקץ - חנוכה ויקהל בחוקותי מסעי האזינו
ויגש פקודי - שקלים וזאת הברכה
ויחי 
שנת תשע"ב
חומש בראשית חומש שמות חומש ויקרא חומש במדבר חומש דברים מועדים
שמות ויקרא החודש במדבר שבועות דברים - חזון פסח
נח וארא צו-שבת הגדול נשא ואתחנן - נחמו ר"ה + כיפור
לך לך בא שמיני בהעלותך עקב סוכות
וירא בשלח תזריע מצרע שלח לך ראה
חיי שרה יתרו אחרי - קדושים קרח שפטים
תלדות משפטים אמור חקת כי תצא
ויצא תרומה בהר בלק כי תבא
וישלח תצוה - זכור בחקותי פנחס נצבים
וישב כי תישא פורים מטו"מ וילך
מקץ - חנוכה ויקהל פקודי האזינו
ויגש
ויחי
שנת תשע"ג
חומש בראשית חומש שמות חומש ויקרא חומש במדבר חומש דברים מועדים
בראשית שמות        
נח וארא        
לך לך בשלח        
וירא יתרו        
חיי שרה משפטים        
תולדות תרומה        
ויצא תצוה        
וישלח כי תישא        
וישב - חנוכה          
מקץ - חנוכה          
ויגש          
ויחי - חזק          
כל הזכויות שמורות לבית המדרש אור שלום