יהי"ר שזכות רבותינו מקאמרנא זיע"א יעמוד לנו ולכל ישראל אכי"ר
השיעורים באתר לע"נ חיילי צה"ל שמסרו נפשם על קידוש ה'
במעגל השנה
אלול - תשרי
תפילות ר"ה ויוה"כ - הפשט והדרש –הרמז והסוד     
ראש השנה- מקצתן מעשרין ומקצתן לא מעשרין    
ראש השנה - אנא - חזרו בשאלה     
אין ועתה אלא תשובה     
משמעות הדברים - תכליתם   
החידוש שבסליחה   
מהותו של צום גדליה   
לקראת יום הדין   
מקווה ישראל ה' - ליום כיפור   
תפלת יוה"כ - רק לא להפריע לקב"ה 

ויאמר בא אחיך במרמה ויקח ברכתך - יוה"כ

יום הכיפורים - ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד
כל האוכל ושותה בתשיעי - הכנה ליום הכיפורים תשע"ג
 יעשו לפני כסדר הזה - שלוש עשרה מידות של רחמים תשע"ג
"אִי זָכֵי בִּתְשׁוּבָה, וְלָא שְׁלֵימָתָא כְּדְקָא יְאוּת, תַּלְיָין לֵיהּ עַד הַהוּא יוֹמָא בַּתְרָאָה דַּעֲצֶרֶת" זוהר ויחי דף ר"כ תשע"ג
שלשה כהלכתן ורביעית אפילו טפח
סוכות - להודות לך וליחדך באהבה
סומך ועוזר כל הנופלים - חוה"מ סוכות
שבת חול המועד סוכות
למענך אלקינו הושע נא -ליל הושענא רבה
"יציאה וצמיחה ממשבר אישי וציבורי מכוחה של הערבה". שיעור לסוכות והושענא רבה. - תשע"ב
למנצח על השמינית - שמיני עצרת
שמחת תורה - הושיענו אלקי ישענו ...להשתבח בתהילתך
ראש השנה מן התורה מנין? - אלול תשע"ג
התשובה - צו החיים - אלול תשע"ג
כל האוכל ושותה בתשיעי - הכנה ליום הכיפורים תשע"ד
הסוכה - הגנה מרחבית - תשע"ד
חשוון
משיב הרוח ומוריד הגשם
ותן ברכה על פני האדמה
כסלו
ההכנה של ו' כסלו לקבלת כלים לאורות חנוכה   
ההכנה של ז' כסלו לקבלת כלים לאורות חנוכה   
"נר איש וביתו" - לכבוד נר ראשון של חנוכה   
מעלין בקודש  
הרגיל בנר הויין ליה בנים תלמידי חכמים   
מדוע גזרו היוונים דווקא על שבת חודש ומילה   
להודות ולהלל לשמך הגדול - תשע"ד
"יפת אלהים ליפת"  - תשע"ד
טבת
רגזו ואל תחטאו    
שבט
עיקרו של ט"ו בשבט   
ט"ו בשבט וט"ו באב - תיקון היסוד 
"כל הקודם לארץ קודם לברכה"  
אדר
כל האומר דבר בשם אומרו   
מידות הראיה - היחס לעמלק בפועל  ובמחשבה   
אדר ופורים וסוד השבת   
והיה ביום ההוא הסתר אסתיר פני האומנם?   
לעשות אותם ימי משתה ושמחה   
חייב אדם לראות א"ע כאילו הוא יצא ממצרים   
ניסן
שפוך חמתך אל הגויים
ברוך שומר הבטחתו לישראל
ושאינו יודע לשאול
המדרגות בעבודת הקודש של ליל הסדר
פסח מצה ומרור
חכם מה הוא אומר
והיא שעמדה
חג הפסח
ליל שימורים ויום הכיפורים
ואמרתם זבח פסח הוא
חוה"מ פסח
אייר
המעמד הרוחני של חללי צבא הגנה לישראל הי"ד
ראשית צמיחת גאולתנו
יום העצמאות - יום השראת שכינה
סיון
לפני מי אתם מטהרין ומי מטהר אתכם   
מנהג ישראל שאוכלים בחג השבועות מאכלי חלב   
הליכות עולם לו    
אור החסידות קאמרנא - לחג השבועות   
קבלת התורה   
כה תאמר לבית יעקב   
חג שבועות   
הישמרו לכם עלות בהר אזהרה על גבהות וגאווה   
הלכות חג השבועות   
התורה הנצחית - מתן תורה בעבר ובהווה - הכנה לחג השבועות
תמוז
 
מנחם אב
בכה תבכה בלילה, ודמעתה על לחייה    
אלול
יום כיפור קטן   
אני לדודי ודודי לי   
הנשמה של חודש אלול   
שובו אל ה'    
תשובת הדור   
דרך אמונה בחרתי   
כל הזכויות שמורות למוסדות אור שלום